Focus: Move


Shani (“Dr. OM”) Ojukwu Mantenso (Clarksville, TN) Shani (“Dr. OM”) Ojukwu Mantenso (Clarksville, TN)
Wambui Njuguna-Räisänen (Helsinki, Finland) Wambui Njuguna-Räisänen (Helsinki, Finland)
Starbird  (Raleigh, NC) Starbird (Raleigh, NC)